Curso Novas Normas Contábeis (IFRS e NBC TGs) aplicado para Cooperativas - Setembro 2017

- Conteúdo: Novas Normas Contábeis (IFRS e NBC TG)

- Exercício Ativo Biológico

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to LinkedIn